1

“Zuid-West vertelt z’n verhaal”
Activeren van jongeren in Zuid-West voor een positieve transformatie

Sinds 2021 is MasterPeace actief in Bouwlust, Vrederust, Moerwijk en Morgenstond met het doel dat jongeren zich inzetten als actieve burgers voor hun wijk. In deze wijken, waar de komende jaren veel gaat veranderen, is het noodzakelijk dat jongeren hun stem laten horen en meedoen. Het gaat immers om hun toekomst!

We versterken het lokale netwerk en werken samen met de gemeente Den Haag, Staedion, Wijkz, StreetSport, het Zuid-West college, de wijkagenten, actieve moeders en vaders in de wijk, The Hague Street Art en lokale kunstenaars.  In July 2021 zijn we met de eerste activiteiten begonnen. Wat zijn we trots op de mooie resultaten! Met elkaar hebben we 750 jongeren bereikt en 1000 bewoners. Niet alleen hebben de jongeren prachtige kunstwerken gemaakt, nog belangrijker is dat ze zijn gezien en hun stem wordt gehoord door beleidsmakers. Zij hebben hun verhalen gedeeld, wat hen bezig houdt. Jongeren hebben meegedacht over het buurthuis van de toekomst. Jongeren hebben  de  wijk positief op de kaart gezet! Dit zijn mooie eerste stappen die de jongeren het vertrouwen geven vaker en meer te participeren.

We zijn trots op het resultaat dat we met elkaar hebben gehaald. Om een duurzame toekomst voor onze jongeren te creëren is het nodig dat we blijven samenwerken aan positieve verandering. We  gaan graag komende tijd met elkaar verder.

MasterPeace 

MasterPeace is een internationale jongerenbeweging van jonge changemakers in meer dan 40 landen die meer dan 400 projecten per jaar implementeren met de focus op lokale impact en het delen van wereldwijde best practices.

MasterPeace fungeert als aanjager van transformatie en een verbinder om systeemverandering teweeg te brengen, om innovatieve oplossingen in te bedden in onze manier van werken en leven, en om de versnipperde initiatieven bij elkaar te brengen. MasterPeace gelooft dat iedereen een talent heeft en dat we het samen in co-creatie moeten doen. Samen kunnen we ons inzetten voor sociale innovatie om een inclusieve, recht-vaardige en duurzame samenleving met minder conflicten te creëren.

MasterPeace maakt hierbij altijd gebruik van kunst of sport als inspirerende en verbindende factor.

picture 1 landing page_11zon

Aanleiding 

De wijken in Den Haag Zuid-West kennen samen zo’n 70.000 inwoners. Net als in andere wijken spelen er sociaal-economische vraagstukken, zoals langdurige werkloosheid, armoede, gezondheidsproblemen, kansenongelijkheid voor jongeren in een sociaal zwakke omgeving.

De sociale cohesie is laag. Veel bewoners voelen zich regelmatig onveilig in hun eigen buurt. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

De gemeente, het Rijk, woningcorporaties investeren daarom de komende jaren in de noodzakelijke verbetering van Zuid-West. Als onderdeel van het programma “Zuid-West story: Zuid-West vertelt z’n verhaal” maakt MasterPeace met jongeren 4 muurschilderingen om de verhalen van jongeren op te halen en om bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk. Met steun van Staedion konden we laagdrempelig meer jongeren verbinden aan hun wijk met extra muurschilderingen, creatieve workshops en hebben we 30 leerlingen van het Zuid-West college getraind om een advies te geven over het buurthuis van de toekomst.

Door middel van de activiteiten van MasterPeace kunnen jongeren zich stapsgewijs ontwikkelen tot actieve burger en steeds meer gaan participeren. Zo zorgen zij op den duur samen met de andere actieve partners in de wijk voor een positieve verandering.

      Onze aanpak 

        Onze aanpak bestaat uit 3 stappen: vertrouwen, verbinden en versterken.

 • Vertrouwen dat onze stem er toe doet en dat we met onze talenten en vaardigheden (soft skills) het verschil kunnen maken in onze wijk, in de wereld.

 

 • Verbinden met de ander. Het verbinden van de betrokken en niet betrokken burger. Het verbinden van de jongeren en de beleidsmakers, het verbinden van de ene met de andere wijk. De dialoog weer aangaan met elkaar! Maar ook het verbinden van de NGOs met elkaar, met het bedrijfsleven en met de overheid. Systeemveranderingen aanjagen voor blijvende duurzame verandering.

 

 • Versterken van perspectief. Door aanbieden van trainingen gericht op ontwikkelen van competenties die nodig zijn om “changemaker” te kunnen zijn. Actieve burger.
MasterPeace organiseert samen met de partners in de wijk zoals Wijkz, Streetsport en de buurtmoeders activiteiten voor jongeren met de bovengenoemde 3 stappen. In de vier wijken van Den Haag: MorgenstondVrederustBouwlustMoerwijk.
Morgenstond

Morgenstond

 • Wijkmanifest gemaakt samen met Vreedzame wijk. Jongeren maken het ontwerp o.l.v. een kunstenaar. Ze vertellen gelijk hoe ze willen dat mensen in de wijk met elkaar omgaan. Wijkmanifest overhandigd aan stadsdeeldirecteur (juni 2022)

 • Graffiti workshop: jongeren maken een tekening over de positieve aspecten van hun wijk.

 • Walls of Connection: “in uitvoering”

 • Deelnemende jongeren: 40 in 2023, leeftijd 10 – 21 jaar.

Vrederust

Vrederust

 

 • 3 Walls of Connection, aan De Dreef, de binnentuin Pachtersdreef en in Kleurrijk

 • Storytelling workshops

 • Heroes spandoek om de deelnemers aan de jaarlijkse sportdag aan te moedigen

 • Activiteiten om jongeren uit de buurten aan elkaar te verbinden, speurtocht en workshops tijdens binnentuin feesten

 • Foto workshops waarin jongeren op creatieve manier gaan nadenken over wat hun wijk voor hen betekent. 

 • Leiderschap in voetbal: Tijdens het WK voetbal maken de jongeren eigen voetbal-shirts. Daaraan gekoppeld een workshop over leiderschap, op het voetbalveld en daarbuiten. Leiding over je eigen leven.

 • Jongeren zetten zich in voor de wijk (met partners): jongerenraad, voedselpakketten uitdelen. Oudere jongeren zijn een rolmodel voor de jongere kinderen.

 • Deelnemers: 250 jongeren in 2021 – 2023, leeftijd van 10 – 21 jaar.

Bouwlust

Bouwlust

 

 • Zuid-West College: Walls of Connection en Storytelling workshops 

 • Zuid-West college: “act as a doughnut pilot” – training en begeleiding aan leerlingen die een advies uitbrengen over het buurthuis van de toekomst. Het advies houdt rekening met de grenzen van de planeet en is inclusief. Ter voorbereiding: diverse creatieve workshops (rap, spoken word, fotografie) waarin leerlingen hun talent ontwikkelen en zelf-vertrouwen opbouwen.

 • Zuid-West college: Create your world, samen met stichting Move. Leerlingen voeren wijkacties uit, leren rekening te houden met de grenzen van de planeet. Ontwikkelen hun talent in creatieve workshops (fotografie, graffiti, rap, muziek, dans, foley, improvisatietheater).

 • Deelnemende leerlingen 2021 – 2023: 300, leerjaar 2 & 3. 

 • Wijkz: leiderschap in voetbal. Tijdens het WK voetbal maken de jongeren eigen voetbal-shirts. Daaraan gekoppeld een workshop over leiderschap, op het voetbalveld en daarbuiten. Leiding over je eigen leven.

 • Wijkz: graffiti workshop: jongeren maken een tekening over de positieve aspecten van hun wijk. 

 • Wijkz: samen iftar maaltijd delen

 • Deelnemers: 60 jongeren in 2022 & 2023, leeftijd van 10 – 21 jaar.

Moerwijk

Moerwijk

 • Wall of Connection en storytelling

 • Jongeren verenigen zich in “buurtbroeders”, zetten zich in voor de wijk

 • Deelnemende jongeren: 50 in 2023, leeftijd 10 – 21 jaar.

Duurzame toekomst voor Den Haag Zuid-West

Jongeren zijn de toekomst. Het is cruciaal dat zij actief meedoen met de ontwikkelingen in hun wijk. Met hun inbreng zorgen we voor een gezonde, veilige, duurzame wijk. MasterPeace is de aanjager van de transformatie en de verbinder.

Met de creatieve workshops geeft MasterPeace de jongeren een stem. Daarnaast organiseert MasterPeace een netwerk om de jongeren heen door samen te werken met de partners in de wijk. We leggen de verbinding met stakeholders, zodat de stem van de jongeren ook echt wordt gehoord en zij actief participeren. Jongeren en jongerenwerkers worden getraind in de aanpak met de bedoeling dat ze zelf blijvend voor positieve verandering kunnen zorgen

De samenwerkingspartners zeggen toe in de toekomst samen te werken met de jongeren en hun stem en ideeën serieus te nemen. 
Op 3 juni 2022 partijen kwamen bij elkaar voor een mid-term review en spraken hun commitment uit voor de toekomst.

Partners

Vote for this video

Scroll to Top