Boni en de wereld; de school van binnen en van buiten - MasterPeace workshops op het St. Bonifatius College

Yarima Lugo

Yarima Lugo

Programma manager

Op 24 maart startte de 4e periode van de Boni+ uren op het St. Bonifatius College in Utrecht. Tijdens de Boni+ uren krijgen de leerlingen meer verdieping en uitdaging aangeboden. De leerlingen kiezen voor het volgen van extra’s naast het reguliere aanbod aan vaklessen. In zo’n programma ontdekken en leren ze dingen die in de gewone lessen niet of slechts beperkt behandeld worden. MasterPeace, Munir de Vries en kunstdocente Gabrielle hebben een mooie lessenreeks samengesteld voor het MasterPeace project ‘Ik ben, Wij zijn, Samen voor een stad zonder muren’. Tijdens de lessen hebben we de leerlingen meegenomen in het proces, van ontwerpfase tot uitvoeringsfase, van het maken van een muurschildering. Dit met het creëren van een echte MasterPeace ‘Wall of Connection’ op de school in het vooruitzicht. 

De eerste les, op 24 maart, stond in het teken van kennismaken. De leerlingen in de groep zijn uit verschillende jaargangen en klassen, ze maakten dus niet alleen kennis met MasterPeace en Munir de Vries, maar ook met elkaar. Daarna gingen ze samen met Munir aan de slag met een toffe thema opdracht; wat vind jij belangrijk in de wereld, op school en/of in de wijk en hoe kun je daar een kunstwerk van maken? De leerlingen kwamen al snel met prachtige verbeeldingen van de thema’s vrede, persoonlijke ontwikkeling, klimaat en liefde. Erg mooi om te zien hoe creatief de leerlingen met de opdracht aan de slag gingen. Zo ontstonden er ook prachtige visualisaties over de school; de ‘Bonifant’ van ‘St. Bonifatius’, een raamwerk als metafoor voor Boni en de wereld en de school als boom die de basis vormt voor al haar leerlingen met bladeren van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkeling.

Tijdens de tweede les vertelde ik de leerlingen over de Donut Economie en hoe deze methodologie de basis vormt van onze MasterPeace projecten. Samen bekeken we een aantal stellingen en bepaalden we of deze binnen of buiten de donut zouden vallen. Om het creatieve brein wat aan te wakkeren deden we de appel oefening. Daarnaast gingen we nog wat verder in op het kennismaken met elkaar en speelden we het kernwaardenspel. 

De derde les stond in het teken van de school en/of de buurt verkennen. De leerlingen gingen op zoek naar verhalen in de school en uit de wijk en zochten daarnaast naar geschikte plekken voor een kunstwerk en maakten hier foto’s van.  De verzamelde verhalen werden aan het einde van de les kort verteld door de leerlingen.

Op 14 april tijdens de vierde les was het tijd om een dialoog te voeren. Onder begeleiding van Utrecht in Dialoog werd de klas verdeeld in drie groepjes. Wat is voor persoonlijke groei jou? Wanneer maakte jij voor het laatst iets mee waarvan je dacht: Yes! Ik ben hierin gegroeid, beter geworden! Ik heb iets geleerd. En waar zou jij eigenlijk nog heel graag in willen groeien? De leerlingen vertelden over hun hobby’s, sport, school en creatieve buitenschoolse vakken. Sommigen hadden nog wat moeite met begrijpen wat een dialoog nu precies inhoudt, samen met de begeleider ging de groep hierop in. Mooi, want iets nieuws leren draagt natuurlijk ook bij aan persoonlijke groei.

Na de meivakantie gingen de leerlingen, op 12 mei, samen met Munir aan de slag om hun verzamelde verhalen van de school en uit de wijk om te zetten in beelden. Al snel ontstonden er leuke, grappige en prachtige ontwerpen gebaseerd op deze verhalen. Kippen speelden hierbij een grote rol, veel leerlingen waren kippen tegengekomen in de wijk en vertelden dat deze er echt bij horen. Ook waren er wat lugubere beelden; een aantal meiden hadden een verhaal van een buurtbewoner gehoord over iemand die door een raam was gevallen. Met deze persoon is het gelukkig wel goed afgelopen. De les erna was het tijd om mock-ups te maken op de foto’s van de geschikte plekken voor een kunstwerk. Tijdens de een-na-laatste les, op 2 juni, presenteerden de leerlingen deze aan elkaar. Dit leverde veel mooie en grappige beelden en verhalen op.

 

Op 9 juni was het alweer tijd voor de laatste les. Wel een heel bijzondere les, want de leerlingen leerden graffiti spuiten. Munir vertelde hen wat over de technieken van het graffiti spuiten en daarna was het tijd om hun ontwerpen en ideeën zelf op de plaat te spuiten. De leerlingen gingen fanatiek aan de slag. Ik was erg onder de indruk van hun kunstwerken. Ook mooi om te zien hoe sommigen leerlingen samen een kunstwerk maakten op verschillende platen. Het was een warme, gezellige, creatieve en kleurrijke middag.

Het St. Bonifatius College bestaat het schooljaar 2022-2023 100 jaar, een prachtige gelegenheid om de school te eren met een echte MasterPeace ‘Wall of Connection’. Deze lessenreeks vormt de basis voor het ontwerp van de muurschildering die na de zomer samen met de leerlingen op de zijkant van de school gespoten zal worden. Stay tuned!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

*Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vote for this video

Scroll to Top