Cool Cultures! Een project in samenwerking met AllOne en ROC Midden Nederland

Yarima Lugo

Yarima Lugo

Programma manager

Van februari tot april 2024 hebben AllOne en MasterPeace de handen ineen geslagen voor een project rondom culturen met een klas van het Welzijn College van ROC Midden Nederland in Utrecht. Gedurende 8 lessen hebben de studenten onderzoek gedaan naar de verschillende culturen in de wijk en hun omgeving. Deze lessen maken deel uit van ons project ACT for social change!

Het begon allemaal op maandag 5 februari. De studenten maakten kennis met Barbara van AllOne en Yarima en Rushiel van MasterPeace. Na een korte introductie, gingen we met elkaar in gesprek over cultuur. We vroegen de studenten allemaal 1 woord te noemen dat zij bij cultuur vinden passen. Door middel van een bolletje wol maakten we een groot web door de klas om de verbinding met elkaar en de verschillende opvattingen van cultuur te laten zien. Wat is cultuur? Woorden als traditie, eten, mensen, normen en waarden, gewoontes, verbinding, muziek, trots en religie kwamen naar voren. 

Hierna leerden de studenten zichzelf en anderen beter kennen door middel van het kernwaardenspel. Want wat vind jij nou echt belangrijk?; wat heb je meegekregen vanuit jouw cultuur?; en hoe kun je met jouw kernwaarden een positieve bijdrage leveren?

Tot slot maakten de studenten kennis met de Donut Economie, een belangrijk model dat de basis vormt voor veel van onze projecten; zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander en zorg goed voor je omgeving.

Tijdens de tweede les op 12 februari zijn we dieper ingegaan op onderzoekstechnieken en vormgeving. De groep heeft zich opgesplitst in een onderzoek- en vormgevingsteam. Om het onderzoek te verspreiden in de wijk zijn er ArtMats (kunstviltjes) ontworpen, het vormgevings team heeft tijdens deze les gebrainstormd over het ontwerp. Het onderzoeksteam heeft de hoofdvragen van het onderzoek opgesteld. Aan het einde van de les was het tijd om te reflecteren door middel van associatiekaarten.

Op 26 februari was het tijd voor een dialoog over werken en leven in verschillende culturen. Onder begeleiding van Utrecht in Dialoog spraken de studenten over positieve ervaringen in een multiculturele omgeving. Studenten gaven aan dat elke cultuur eigen is en dat het mooi is dat verschillen bestaan. “Die verschillen zijn nodig om cultuur te kunnen waarborgen”.  Maar ook de overeenkomsten zijn belangrijk. Dingen als eten, sport, respect, openheid en nieuwsgierigheid zorgen voor verbinding tussen mensen van verschillende culturen. “Er werd aan mij gevraagd; waarom draag jij een hoofddoek?, ik zie dit als iets positiefs want ik kan over mijn geloof vertellen”. Ook benoemden studenten negatieve punten als racisme en discriminatie en gaven aan dat ze het heel fijn vonden dat de dialoog was gericht op het positieve.

Op 4 maart gingen we, met de input en verhalen van de dialogen, verder met het onderzoek en de vormgeving. Na een motiverende video van wethouder Dennis de Vries zijn de studenten aan de slag gegaan met het maken van een google form en het ontwerp van de ArtMats. Ook kwam Roshni langs, een enthousiaste Surinaamse dame die heel graag over haar cultuur wilde vertellen. Het interview met Roshni werd uiteindelijk een heel waardevol klassikaal gesprek.

Tijdens de lessen op 11 en 18 maart zijn de studenten verder gegaan met het onderzoek. Zo zijn ze de wijk ingegaan om mensen te interviewen en kwamen Brighton, Heidi en Gerda van Utrecht University langs om geïnterviewd te worden over hun cultuur. Ook werd de google forms doormiddel van de ArtMats verspreid. 

Op 25 maart, troffen we de laatste voorbereidingen voor de presentatie van het onderzoek op 8 april. De studenten maakten presentaties over het onderzoeks- en vormgevingsproces en de uitkomsten hiervan. Twee studenten gingen nog in gesprek met twee jongeren uit Den Haag tijdens een online relay over culturen.

Op 8 april was de Europia Mundial – Cool Cultures eindpresentatie. We nodigden verschillende belanghebbende uit om met de studenten in gesprek te gaan over hun onderzoek. Zo waren de dialoog begeleiders van Utrecht in Dialoog, Gerda van Utrecht University en Roshni aanwezig om de verhalen van de studenten te horen en samen te reflecteren op het project. Ook Jennifer Lekkerkerker van de gemeente Utrecht was aanwezig voor een interview over haar cultuur. De kleine en informele setting leverde mooie gesprekken op. Na afloop kreeg iedereen de gelegenheid om hun cultuur of de mooie gesprekken over cultuur te visualiseren op kleine canvasjes. 

We kijken terug op een geslaagde eerste samenwerking tussen AllOne en MasterPeace en een mooi project over culturen. De uitwisseling tussen verschillende groepen en leeftijden is heel waardevol geweest voor het creëren van perspectief en verbinding. Het leren over culturen, verschillende onderzoeksvormen, visualiseren, vormgeven en presenteren is belangrijk en waardevol voor het toekomstige werkveld van deze studenten. “Na dit project wil ik zeker nog meer leren over culturen”, aldus één van de studenten. 

*Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vote for this video

Scroll to Top