Jongeren uit Moerwijk zetten hun wijk in de schijnwerpers!

Yarima Lugo

Yarima Lugo

Programma manager

De jongeren van Wijkz en Block33 en kinderen van de P. Oosterlee School volgden inspirerende fotografie workshops en namen ons mee in hun leefwereld. Met honderden foto’s lieten zij zien wat Moerwijk voor hen betekent. Samen met de jeugd, wijkbewoners en ondernemers hebben we deze beelden bekeken en bijzondere verhalen verzameld. 

Fotografie workshops

De afgelopen weken heeft een groep jongeren van Wijkz en Block33, onder begeleiding van Kijklab, hun unieke kijk op Moerwijk vastgelegd. Er werden verschillende fotografie workshops georganiseerd; foto’s maken en hier context aan geven.

Wijkacties

Naast het vastleggen van Moerwijk hebben de jongeren zich beziggehouden met het bedenken en uitvoeren van wijkacties om mentale en fysieke gezondheid in de wijk te verbeteren.  

Op 18 april werd er een wijkbijeenkomst georganiseerd voor de jongeren om hun ideeën voor het verbeteren van mentale en fysieke gezondheid in de wijk te pitchen aan verschillende stakeholders. Zo waren er verschillende jongerenwerkers, organisaties, het nationaal programma Zuid-West en de gemeente Den Haag aanwezig om de ideeën van jongeren te horen en hier feedback op te geven. 

De jongeren hebben hun wijkacties, naar aanleiding van de feedback, verder uitgewerkt. Zo wordt er, onder andere, op 13 juni een calisthenics workshop georganiseerd in het Zuiderpark. Deze workshop is speciaal voor jongeren uit huishoudens met lage inkomens, met een beperkt sociaal netwerk, met beperkte toegang tot sportfaciliteiten en jongeren die onvoldoende bewegen. Het idee is om deze calisthenics workshop maandelijks te laten plaatsvinden. 

Andere ideeën waren: het verbeteren van mentale weerbaarheid door beweging en het ontwerpen van t-shirts voor en door jongeren.

Tentoonstelling: “I Love Moerwijk”

Door de lens van de Moerwijkers zelf, interessante gesprekken ontstaan en hebben we nieuwe inzichten gekregen in vijf belangrijke thema’s:

  1. Identiteit
  2. Leefomgeving
  3. Netwerk
  4. Gezondheid/voeding
  5. Trots

Deze thema’s werden op Op woensdag 5 juni gepresenteerd tijdens een tentoonstelling  bij Block33, inclusief de prachtig ontworpen publicatie door Bureau Visueel. 

*Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vote for this video

Scroll to Top