Graffiti workshop GRC

MasterPeace workshops voor Rietveld uren, een Wall of Connection op het Gerrit Rietveld College

Yarima Lugo

Yarima Lugo

Programma manager

Op 25 januari startten de Rietveld uren op het Gerrit Rietveld College. Dit zijn lesuren voor sportieve activiteiten en lessen in thema’s die betrekking hebben op burgerschap. Het project ‘Ik ben, Wij zijn, Samen voor een stad zonder muren’, van MasterPeace sluit daar erg mooi bij aan. 

Tijdens de eerste les maken de leerlingen kennis met mij, MasterPeace en graffitikunstenaar Munir de Vries. Er staat namelijk iets heel tofs te gebeuren tijdens de zeven workshops; de leerlingen geven input voor en maken samen met Munir een echte Wall of Connection bij hun op school. 

Nadat Munir zichzelf en zijn werk heeft geïntroduceerd, is het tijd voor de leerlingen om zichzelf en de anderen beter te leren kennen door middel van het kernwaarden spel. De leerlingen spelen drie varianten: kennismaken met de kernwaarden en met elkaar, kernwaarden in het dagelijks leven en met kernwaarden een bijdrage leveren. Bij de laatste variant bedacht elk groepje een maatschappelijk thema en bespraken ze met elkaar hoe ze daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren met de kernwaarden op tafel. 

Tijdens de tweede les maakten de leerlingen kennis met de Donut Economie en gingen ze aan de slag met een thema opdracht met Munir. Want hoe laat je nou eigenlijk in een kunstwerk zien wat jij belangrijk vindt in de wereld? Munir nam de leerlingen in de wereld van ‘Art for social change’ en liet hen verschillende kunstwerken met een boodschap zien, zoals bijvoorbeeld die van Banksy. Daarna mochten de leerlingen zelf aan de slag om hun ideeën, overtuigingen en waarden om te zetten in visualisaties.

De derde les stond in het teken van dialoog voeren. In samenwerking met Utrecht in Dialoog voerden we in twee groepen een dialoog over de thema’s gelijkheid en klimaat. Hoewel het voor de leerlingen aan het begin best lastig was om eigen ervaringen te delen, kwam het gesprek naarmate iedereen wat meer durfde te delen redelijk op gang. Ik begeleidde de dialoog over het thema gelijkheid en toen ik vroeg waar de leerlingen zich echt gelijk voelden aan anderen gaven ze unaniem het antwoord ‘bij mijn vriendinnen’. Om de dialoog af te sluiten vroeg ik hen wat ze zelf zouden kunnen veranderen om een positieve bijdrage te leveren aan het thema, zei één van hen; ‘Ik zou niets veranderen, ik behandel iedereen al gelijk’. Een mooie conclusie van een open en gelijkwaardig gesprek.

Na al deze gesprekken en thema opdrachten was het eindelijk tijd om het creatieve brein te prikkelen met een graffiti workshop van Munir. Op het schoolplein trokken de leerlingen overalls en schoenbeschermers aan en toen dit eindelijk was gelukt, kon Munir beginnen met zijn uitleg. Een beetje zenuwachtig, druk en chaotisch begonnen de leerlingen met spuiten. Het was nog best een uitdaging om de visualisaties zonder druipen op het doek te krijgen, maar de leerlingen mogen trots zijn op hun creaties!

De laatste paar lessen stonden in het teken van brainstormen, projectplan maken en deze presenteren. Dit deden de leerlingen in twee groepen. Het brainstormen kwam eerst maar moeilijk op gang, waar te beginnen? Maar toen er eenmaal een thema was gekozen, kwamen de ideeën en plannen al snel. Een groepje bedacht een plan met betrekking tot de relatie tussen ouder en kind. Ze vinden het zelf erg belangrijk om respect te hebben voor hun ouders en dat ouders hun kinderen goed opvoeden. Ze bedachten het plan om een high tea/spelletjesavond te organiseren voor de leerlingen van de school en hun ouders. De andere groep hield zich bezig met de vraag, hoe krijgen we kinderen en jongeren meer naar buiten? Zij bedachten dat er meer activiteiten voor jongeren moeten worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld samen afval opruimen. Zo laten ze ook zien dat samen iets goed doen voor de ander en de wijk heel leuk en gezellig kan zijn. Belangrijk hierbij vinden ze dat de jongeren beloond worden in de vorm van een lekkernij. 

Tijdens de laatste les gaven de leerlingen feedback op het ontwerp dat Munir heeft gemaakt voor de muurschildering: het thema dat hij hierin wil laten zien is de ontwikkeling en groei van de leerlingen en de invloed die school, thuis en omgeving hierop hebben. Ook presenteerden de twee groepen hun plannen aan MasterPeace en docenten. Het idee om een high tea/spelletjesavond voor leerlingen en ouders werd direct opgepakt door een docent. De leerlingen werden ontzettend enthousiast en hebben er zin in om dit plan uit te gaan voeren. 


Tot slot was het op donderdag 6 april tijd om de muurschildering te verwezenlijken. Munir zette in de ochtend het ontwerp op de muur zodat de leerlingen hem in de middag konden helpen met het inkleuren hiervan. De leerlingen hebben erg netjes gewerkt en de muurschildering is prachtig geworden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

*Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vote for this video

Scroll to Top